Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

8422 56bf
Reposted fromiamstrong iamstrong
8424 b3f1 500
Reposted fromgreenloud greenloud
8187 4aa5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Przeprowadź ją przez pokój
niby ścieżką wśród lasu
na stole
zapal różę
dobrą jak nocna lampka

Potem
rozbieraj ją delikatnie
z obronnych gorsetów
z zaciśnięcia rąk
drżenia ramion ...
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś
wybiegnie nagle z pokoju
biegnij za nią
nie pozwól
ukryj jej twarz
w swych wielkich rękach
mów słowa
dużo słów
te wszystkie
których ja zapomniałem
których się wstydziłem

Proszę cię
ty
którego nienawidzę
który przyjdziesz po mnie
by z jej drobnych piersi
zdrapać ślady mych rąk
rozchylić jej kolana
proszę cię
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz
że będziesz kochał mnie
że powie ci słowa
wypróbowane ze mną
że w jej włosach
poczujesz mój oddech
na jej brzuchu
napotkasz nocą
moje ręce

I jeśli czasem
wciągając cię w siebie
aż do zachłyśnięcia
pomyli nasz imiona -
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja
uczyłem ją jak dziecko
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał
to ja
czasem jeszcze mówię do ciebie
wtedy
myślałem
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach
to mój cień

jej głos pełen niepokoju
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem
ja powracam
pamiętaj

na każde twoje słowo
zbyt ostre

na każdy gest
nie dość szczery
ja powracam
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama
zapłacze nocą
nie wchodź do jej pokoju
już ja
będę przy niej
— Erotyk dla następcy
Reposted fromwstydem wstydem
Trudne życie to takie, w którym człowiek napotyka przeszkody i wyzwania, ale jest otoczony ludźmi, których kocha i na których mu zależy.
A złe życie to puste życie. Takie, które niekoniecznie jest trudne i wymagające, ale zdecydowanie pozbawione bliskich ludzi.
— L.J. Shen
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
8305 29fd 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki
8341 0420
Reposted frombirke birke
8377 a0b1 500
Reposted fromFlau Flau
8386 57d7 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
7162 01d8 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
Reposted fromLane Lane
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
Reposted fromFlau Flau
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
7572 a38a 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan
7575 3fda
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan
7576 569b 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou
7605 4694
Reposted frompsychojunkie psychojunkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl