Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

Ex-ćpun abstynent myślący o tym jak fajnie jest na haju. Oto ja.
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viamarlylee marlylee

April 11 2017

Oops I did it again... I played with your heart, get lost in the game! 
Again... Again... Again...

July 08 2015

Tylko taką mnie ścieżką poprowadź,
gdzie śmieją się śmiechy w ciemności
i gdzie muzyka gra, muzyka gra
Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować
tak zwanej życiowej mądrości
póki życie trwa!
— "Wielka woda" Agnieszka Osiecka
Reposted fromhaley haley
6793 83b0 500
Reposted frommeumego meumego
Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał.
— Ken Kesey – Lot nad kukułczym gniazdem
Reposted fromwayindarkness wayindarkness
9884 35f9
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
0002 82a3 500
Reposted frommorean morean
0002 82a3 500
Reposted frommorean morean
5726 ce9c
Reposted fromMilcatopy Milcatopy
5877 76e1
Reposted fromsunlovers sunlovers
5961 9c44
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
6008 5fe8
Reposted frommilczenie milczenie
6060 c847 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
6080 9d0f 500
Reposted fromkaiee kaiee
6156 48b3 500
Reposted fromNicinic Nicinic
6351 88f1 500
Reposted fromfelicka felicka
"Idą chłopcy z gitarami, będą walczyć z wiatrakami" KSU
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka
6438 3b35 500
Reposted fromsangivisceres sangivisceres
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl