Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

Dziś wybaczamy winy tym co się pogubili
4972 3c86 500
Reposted fromrats rats

July 01 2017

9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting vialissie lissie
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
3669 4114 500

oamul:

New studio

Reposted fromseelies seelies
Rumänien 2017
Reposted fromjessor jessor
3886 13a7 500
Reposted from1923 1923

June 22 2017


żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaQudaci Qudaci
Reposted fromgruetze gruetze viaaniuszka aniuszka

June 20 2017

He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.
Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, Aphorism 146

June 18 2017

   Tymczasem rozglądam się i wydaje mi się, że widzę skrzyżowanie tych wszystkich strumieni, ale tylko jeden z nich jest tak cudownie rześki, zawsze świeży, delikatny, dźwięczny. Ten najbardziej nieuchwytny, co wyciąga z mojej głowy określenia i rozsypuje je na wietrze.    Coraz częściej, na coraz dłuższe chwile, odnajduje mnie ten obezwładniający spokój, mimo tego że nadal wszystko jest takie niepewne.     Lęk trwa tylko do momentu wzięcia głębokiego oddechu. Potem czas się zatrzymuje na dwie sekundy, w których uświadamiasz sobie że kiedy wypuścisz powietrze, może zdarzyć się wszystko.
Reposted frompuszka puszka viastonerr stonerr
1265 0674
Reposted fromtwice twice viacover-my-eyes cover-my-eyes
4124 a13d 500
Bo to nie mięśnie czynią człowieka silnymi. Tylko tajemnice. Im więcej sekretów skrywasz, tym silniejszy jesteś w środku.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaviajero viajero
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viapozakontrola pozakontrola
We need people who don’t ask us to become different for their own acceptance and terms of approval. We need people, and we need to be the people who give others the permission to sit in their own skins and not be afraid. That’s the best gift you are ever going to give someone— the permission to feel safe in their own skin. To feel worthy. To feel like they are enough.
— Hannah Brencher (via purplebuddhaproject)
Reposted fromweightless weightless viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl